top of page

PRO POŘADATELE

POŽADAVKY - Technické podmínky pro koncert:

Pořadatel je povinen umožnit vstup technického týmu do prostoru sálu, haly, klubu ap. nejméně 3,5 hodiny před začátkem konání koncertu. Bude-li vykládání a přesun aparatury od pódia na delší vzdálenost (např.schody do patra), zajistí pořadatel min.2 zdatné pomocníky kteří nebudou v podnapilém stavu ani pod vlivem jiných drog. Celá činnost pomocníků podléhá ved. technického týmu. To vše platí i po ukončení koncertu a opětovný přesun aparatury do aut

 

Pořadatel zajistí přívod elektrické energie 1x32 A / 5 / 380 V (5 pól) s platnou revizí elektroinstalace. Zásuvky budou v zadní části pódia, nelze použít amatérský rozvaděč s možností proklemování!!!

Za případné výpadky el.energie a tím i vzniklé škody na veškerých zařízeních jdou k odpovědnosti pořadatele.

Další ujednání:

Šatna a ubytování se sjednává individuálně, dle místa koncertu.

Občerstvení – je-li možnost, 5 minerálních vod a cca 10 večeří.

Důležité:

Finanční podmínky jsou předmětem smlouvy nebo dle telefonické dohody.

Nedodržení všech popsaných skutečností je důvodem zrušení koncertu.

Za jejich dodržení ručí pořadatel.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

REPERTOÁR                      STAGEPLAN                      

KONTAKTY

kontaktujte managera

TEL: 721 717 734

  • White Facebook Icon
  • Youtube
  • White Instagram Icon
bottom of page