INFO PRO POŘADATELE, POŽADAVKY

Technické podmínky pro koncert:

Pořadatel je povinen umožnit vstup technického týmu do prostoru sálu, haly, klubu ap. nejméně 3,5 hodiny před začátkem konání koncertu. Bude-li vykládání a přesun aparatury od pódia na delší vzdálenost (např.schody do patra), zajistí pořadatel min.2 zdatné pomocníky kteří nebudou v podnapilém stavu ani pod vlivem jiných drog. Celá činnost pomocníků podléhá ved. technického týmu. To vše platí i po ukončení koncertu a opětovný přesun aparatury do aut

Pořadatel zajistí přívod elektrické energie 1x32 A / 5 / 380 V (5 pól) s platnou revizí elektroinstalace. Zásuvky budou v zadní části pódia, nelze použít amatérský rozvaděč s možností proklemování!!!

Za případné výpadky el.energie a tím i vzniklé škody na veškerých zařízeních jdou k odpovědnosti pořadatele.

Další ujednání:

Šatna a ubytování se sjednává individuálně, dle místa koncertu.

Občerstvení – je-li možnost, 5 minerálních vod a cca 10 večeří.

Důležité:

Finanční podmínky jsou předmětem smlouvy nebo dle telefonické dohody.

Nedodržení všech popsaných skutečností je důvodem zrušení koncertu.

Za jejich dodržení ručí pořadatel.

Ke stažení:

Stageplan

Playlist